Cafe Rang Xay Culi Thượng Hạng Lion Cafe 205gr – LRXC01

Giá: 64,000 đ

Nhà sản xuất : Công ty TNHH Rainbow Việt Nam.

Đạt Chứng nhận An Toàn Thực Phẩm cấp bởi Tổ chức URS Anh Quốc