SỨ MỆNH LIONCAFE

Vào thời điểm thành lập, chúng tôi đã đề ra sứ mệnh của Lion cafe là “Wake ideas up” – Đánh thức ý tưởng. Chúng tôi vẫn luôn tuân thủ sứ mệnh này, Albert Einstein từng nói: “Không có cà phê, không có định luật nào ra đời” nhiều thế kỷ trôi qua cà phê vẫn đang mang lại sự minh mẫn tỉnh táo, tiếp sức cho nền kinh tế tri thức. Vì thế Lion Café thương hiệu thuộc tập đoàn Rainbow Việt Nam không chỉ mang trong mình một tình yêu, một niềm đam mê về cà phê mà còn là khao khát Đánh thức ý tưởng, con người phi thường bên trong bạn – “Wake ideas up”.