Cafe Rang Xay Lion Moka Hoàng Hôn 500gr – LRCM03

Giá: 76,000 đ

Nhà sản xuất : Công ty TNHH Rainbow Việt Nam.

Đạt Chứng nhận An Toàn Thực Phẩm cấp bởi Tổ chức URS Anh Quốc