Cafe Rang Xay Lion Robusta Bình Minh 500gr – LRCR02

Giá: 72,000 đ

Nhà sản xuất : Công ty TNHH Rainbow Việt Nam.

Đạt Chứng nhận An Toàn Thực Phẩm cấp bởi Tổ chức URS Anh Quốc